Drie vereisten voor een betrouwbaar beveiligingssysteem

Wanneer u een huis of kantoor koopt, wilt u deze veilig houden. U staat voor de keuze: koop een professioneel beveiligingssysteem of een eenvoudig beveiligingssysteem. Op het eerste gezicht kan elk beveiligingssysteem uw huis of kantoor met succes beschermen. Dit is helaas niet het geval. Eenvoudige beveiligingssensoren zijn gevoelig voor valse alarmen en reageren niet op echte bedreigingen. Het systeem waarschuwt u ook niet voor een storing. Daarnaast werken applicaties gerelateerd aan het beveiligingssysteem niet goed en worden eenvoudige alarmsystemen niet aangesloten op de meldkamer. Hieronder vindt u een aantal eisen die nodig zijn voor een betrouwbaar beveiligingssysteem.

Verschillende kanalen om te communiceren

Het beveiligingssysteem moet verschillende communicatiekanalen hebben om een melding te verzenden. Alarmsystemen met een enkel communicatiekanaal zijn onbetrouwbaar omdat het risico bestaat dat de melding niet wordt verzonden vanwege kanaalverlies. Bovendien zijn dergelijke systemen gemakkelijker te blokkeren omdat er maar één kanaal is. In een beveiligingssysteem met meerdere communicatiekanalen wordt één kanaal als hoofdkanaal gebruikt en de rest als back-up. Dit maakt het systeem veel betrouwbaarder en maakt het voor hackers moeilijker om het systeem te vergrendelen.

Het gebruik van een Cloud server

De cloud server stelt de gebruiker in staat om alles in het systeem te bedienen via een internetverbinding. De gebruiker kan het systeem zelfs duizenden kilometers verderop monitoren met applicaties en software. Het systeem is ook in staat om de gebruiker snel te waarschuwen in geval van een bericht.

Betrouwbare communicatietechnologie

Een uiterst betrouwbaar alarmsysteem is essentieel om tijdverlies bij alarm te voorkomen. Professionele systemen werken doorgaans op 433 MHz of 868 MHz en gebruiken een frequentieband in plaats van een vaste frequentie voor communicatie tussen de alarmcentrale, detectoren en randapparatuur. Hierdoor kan het systeem de werkingsfrequentie automatisch wijzigen in het geval van accidentele interferentie, ook wel Frequency Hopping genoemd.